CROI 2016 Boston: Scholarship Recipients

2016 CROI Scholarship Recipients at the CROI in Boston.